108103


Asfalt drogowy na zimno

Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno o uziarnieniu 0-8 mm i 0-10 mm wytwarzana jest z mieszaniny kruszywa łamanego, a także modyfikowanego lepiszcza asfaltowego. Kruszywo łamane otoczone jest modyfikowanym asfaltem upłynnionym AUM 2000. Masa bitumiczna jest urabialną mieszanką barwy czarnej, nie wykazującą tendencji do spływania lepiszcza z kruszywa.

Asfalt na zimno – cechy / zalety:
-produkt gotowy i łatwy do wbudowania,
-naprawiane miejsce można użytkować bezpośrednio po zakończeniu prac,
-dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych,
-duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanej naprawy.
Cena sprzedaży 25,00 zł