108248


Dysperbit grunt 20kg

Dysperbit grunt

EMULSJA ANIONOWA ASFALTOWO-LATEKSOWA

Koncentrat do gruntowania:
- pod papy
- pod powłoki hydroizolacyjne
- na mury
- na betony

ZALETY PRODUKTU:
KONCENTRAT GRUNTUJĄCY DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA:

- głęboko penetrujący
- bardzo silne wiązanie z podłożem
- wodorozcieńczalny
- do stosowania na suche i wilgotne podłoża
- odporny na słabe kwasy i zasady
- do stosowania w styczności ze styropianem

Drobnocząsteczkowa, wodorozcieńczalna bitumiczna emulsja anionowa lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym o dużej zawartości asfaltu i żywic. Do stosowania na suche jak i na wilgotne podłoża. Dodatek żywic i kauczuku powoduje powstanie elastycznej, bardzo silnie związanej z podłożem powłoki hydroizolacyjnej.

Emulsja jest także odporna na słabe kwasy i zasady, może być stosowana w bezpośrednim kontakcie ze styropianem. Jako roztwór do gruntowania posiada bardzo dobre właściwości penetrujące (wysoka wsiąkliwość w podłoże). Na powierzchni gruntowanej tworzy warstwę szczepną dla materiałów powłokowych i pap termozgrzewalnych.
Cena sprzedaży 155,00 zł